2014-05-15

Šiemet sukanka 120 metų, kai 1894 m. įvyko pirmoji Šiaulių gegužinė.
Šiaulių gegužinės – „lietuviškieji vakarai“.
Lietuviškieji vakarai carizmo priespaudos sąlygomis tapo masiškiausia, visiems visuomenės sluoksniams prieinama XIX a. pabaigos kultūrinės ir politinės veiklos forma, prisidėjusi prie lietuvių tautinio sąjūdžio plėtros. Šiauliuose jie, prisidengus gegužinių vardu, pradėti rengti nuo 1894 m. Aleksandrijoje. Joje tada dalyvavo Jonas Jablonskis, Žemaitė, Povilas Višinskis. Nuo 1899 m. gegužinės virto lietuvių inteligentijos susibūrimais, kur ne tik diskutuota svarbiais politinio bei visuomeninio gyvenimo klausimais, bet ir dainuota, šokta, vaidinta. Didžiausia gegužinė įvyko 1903 m. Šiauliuose. Į ją aptarti visuomenės ir kultūros reikalų susirinko inteligentų ir moksleivių iš visos Lietuvos. Renginiuose aktyviai dalyvavo įvairių ideologijų, politinių organizacijų atstovai, nes juos jungė vienas tikslas – LIETUVA.
Gegužinės nemažai lėmė, kad Šiauliai XIX – XX amžių sandūroje buvo tapę svarbiu tautinio ir kultūrinio judėjimo centru. Šiaulių krašte gyveno nemažai aktyvių visuomenininkų, veikė keletas lietuviškos literatūros platinimo punktų, mieste būrėsi teatralai. Be to, Šiauliai turėjo Zubovus – įtakingus dvarininkus, lietuviškos veiklos globėjus. Zubovai labai padėjo ir Šiaulių gegužinių organizatoriams. Neatsitiktinai gegužinių vietos buvo parenkamos viename iš Zubovų dvarų: Aleksandrijoje, Kairiuose, Andrijavoje arba Bubiuose.
Po 120 m. Šiaulių miesto ir rajono žmonės ryžosi atgaivinti šią gražią gegužinių tradiciją, organizuodami diskusijas aktualiomis temomis apie dabarties Lietuvą, Šiaulius, politiškai aktyvų jaunimą, taip pat šokių vakarusnuo liaudies šokių, miestietišką tapatybę atspindinčių šokių, skambant pučiamųjų orkestrui, iki šiandien populiarių linijinių šokių.

Iniciatyvinė grupė: prof. dr. Arūnas Gumuliauskas, prof. dr. Rita Trimonienė, Vaclovas Vingras, Donatas Morkūnas, Rūta Stankuvienė, Diana ir Albertas Martinaičiai, Giedrė Brazlauskaitė, Rimvydas Tamulaitis, Justinas Sartauskas, Danguolė Martinkienė, Justinas Jurkaitis, Vita Butnorienė, Gediminas Brūzga, Vita Grigutytė
  
Pilietinę iniciatyvą palaiko ir prisideda prie renginių organizavimo:
Šiauliai plius žiniasklaidos grupė, RS2, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių turizmo informacijos centras, Šiaulių universiteto biblioteka, Šiaulių universiteto Istorijos katedra, Šiaurės Lietuvos tyrimų centras, asociacija „Baltų centras“, Kurtuvėnų regioninis parkas, Šiaulių kultūros centras, respublikinis moksleivių folklorinių šokių projektas „Patrepsynė“, koncertinė įstaiga „Saulė“, Šiaulių pučiamųjų orkestras, šokių studija „Salida“, Šiaulių Alka LIONS klubas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą