Nuostatai

Nuostatus Word formatu rasite čia: Nuostatai 2018
 RESPUBLIKINĖS MOKSLEIVIŲ FOLKLORINIŲ ŠOKIŲ VARŽYTUVĖS
PATREPSYNĖ 2013

NUOSTATAI 

Tikslai
·         Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, negatyvaus elgesio prevencija
·         Folklorinio šokio kaip saviraiškos ir bendravimo priemonės propagavimas
·         Lietuvių etninės kultūros vertybių aktualizavimas globalizacijos kontekste
·         Liaudies šokio natūralumo, charakteringumo, regioninių ypatumų atskleidimas ir individualios interpretacijos galimybių paieška
·         Gilesnė ir platesnė pažintis su folkloriniu šokiu, jo raiškos galimybėmis nūdienos kultūroje
·         Masinių renginių, kalendorinių, bendruomenių švenčių meninio-kultūrinio lygio kilimas

Dalyviai
      Lietuvos moksleiviai

Dalyvavimo sąlygos
·         Varžytuvėse gali dalyvauti tik poros (mergaitė – berniukas, mergina – vaikinas).
·         Apranga – pageidautina tautinis kostiumas (nebūtinas).
·    Vaikų folkloro ansamblių, kuriems suteiktos mėgėjų meno kolektyvų I ir II kategorijos, šokėjai varžytuvėse dalyvauja tik kas antri metai (lyginiais metais).
·         Dalyvaujanti pora pasirenka vieną šokių grupę iš žemiau pateikto sąrašo:
       I-oji grupė PRADEDANTIEJI – rekomenduojama pradedantiesiems, mažai patyrusiems šokėjams. Šioje grupėje negali dalyvauti ankstesnėse „Patrepsynėse“ geriausiomis pripažintos poros.
            II-oji grupė PAŽENGUSIEJIrekomenduojama daugiau patirties turintiems šokėjams. Šioje grupėje negali dalyvauti ankstesnėse „Patrepsynėse“ geriausiomis pripažintos Pažengusiųjų grupės poros.
·       Pora privalo šokti visus pasirinktos grupės šokius.
·     Respublikiniame finaliniame renginyje dalyvauja tik II-ame etape atrinktos, iš vieno miesto ar rajono ne daugiau kaip keturios (iš didžiųjų miestų – ne daugiau kaip aštuonios) pageidautina skirtingų amžiaus grupių poros. Organizatoriai turi teisę kai kurioms šokėjų poroms įteikti vardinius kvietimus dalyvauti „Patrepsynės“ finale.
·      Užpildytą finale dalyvausiančios poros anketą kaip paraišką prašome pateikti iki 2013 m. balandžio 3 d. elektroniniu paštu: patrepsyne@gmail.com .

Varžytuvių laikas ir vieta
·         Varžytuvių I (klasėse, mokyklose) ir II (miestuose, rajonuose) turai vyksta iki 2013 m. kovo mėn. 29 d.
·         Varžytuvių finalinis renginys vyks 2013 m. balandžio 27 d. (numatoma vieta – Šiaulių arena).

Varžytuvių organizatoriai
       Pirmąjį – mokyklos (klasės) – turą organizuoja pačios mokyklos.
    Antrąjį – miesto ar rajono – turą organizuoja savivaldybių kultūros, švietimo skyriai arba jų įgaliotos įstaigos – kultūros centrai, etninės kultūros centrai, mokyklos, meno mokyklos ir pan.
       Finalą organizuoja Šiaulių kultūros centras ir Šiaulių universitetas.

Vertinimo kriterijai
       Originalumas, natūralumas, išraiškingumas, muzikalumas, techniškumas, bendravimas poroje ir su kitomis poromis.

Apdovanojimai
       Visi finalo dalyviai ir jų vadovai apdovanojami padėkos raštais, atskirų šokių geriausi šokėjai – diplomais.      


Varžytuvių šokiai:
      
Kepurinskis – visoms grupėms privalomas nekonkursinis šokis pasisveikinimui

I grupė PRADEDANTIEJI


Pavadinimas
Šaltinis
1
Giružė
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 74.
2
Kadagys
Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 10.

3
Papiljonas-šiaučius
Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai. Vilnius, 1998. / Sudarė Alina Kirvaitienė. – Psl. 70.
4
Suktinis
Šalavijo rūtelė. II dalis.Klaipėda, 1998. / Sudarytoja Jūratė Čapaitė. Psl. 30.
5
Šuldi ruldi
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 227.

Kepurinskis
Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 2.


II grupė PAŽENGUSIEJI


Pavadinimas
Šaltinis
1
Čitijanka
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 244.
2
Kuchanuška
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 86.
3
Oželis
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 94.
4
Šiaučiukas-kriaučiukas

Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 20.
5
Žyds

Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 17.

Kepurinskis
Naktišokiai II. DVD. Vilnius, 2012. Nr. 2.

RESPUBLIKINĖS MOKSLEIVIŲ FOLKLORINIŲ ŠOKIŲ VARŽYTUVĖS
PATREPSYNĖ 2012

NUOSTATAI

Tikslai
·         Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, negatyvaus elgesio prevencija
·         Folklorinio šokio kaip saviraiškos ir bendravimo priemonės propagavimas
·         Lietuvių etninės kultūros vertybių aktualizavimas globalizacijos kontekste
·         Liaudies šokio natūralumo, charakteringumo, regioninių ypatumų atskleidimas ir individualios interpretacijos galimybių paieška
·         Gilesnė ir platesnė pažintis su folkloriniu šokiu, jo raiškos galimybėmis nūdienos kultūroje
·         Masinių renginių, kalendorinių, bendruomenių švenčių meninio-kultūrinio lygio kilimas

Dalyviai
       Lietuvos moksleiviai

Dalyvavimo sąlygos
·    Varžytuvėse gali dalyvauti tik poros (mergaitė – berniukas, mergina – vaikinas).
·    Apranga – pageidautina tautinis kostiumas (nebūtinas).
·    Vaikų folkloro ansamblių, kuriems suteiktos mėgėjų meno kolektyvų I ir II kategorijos, šokėjai varžytuvėse dalyvauja tik kas antri metai (lyginiais metais).
·    Dalyvaujanti pora pasirenka vieną šokių grupę iš žemiau pateikto sąrašo:
      I-oji grupė   PRADEDANTIEJI – rekomenduojama pradedantiesiems, mažai patyrusiems šokėjams. Šioje grupėje negali dalyvauti ankstesnėse „Patrepsynėse“ geriausių šokėjų diplomus pelniusios poros.
      II-oji grupė  PAŽENGUSIEJIrekomenduojama daugiau patirties turintiems šokėjams. Šioje grupėje negali dalyvauti ankstesnėse „Patrepsynėse“ geriausių šokėjų diplomus Pažengusiųjų grupėje pelniusios poros.
      III-oji grupė  PATYRUSIEJI rekomenduojama patyrusiems šokėjams.
·    Pora privalo šokti visus pasirinktos grupės šokius.
·    Respublikiniame finaliniame renginyje dalyvauja tik II-ame etape atrinktos, iš vieno miesto ar rajono ne daugiau kaip trys (iš didžiųjų miestų – ne daugiau kaip šešios) pageidautina skirtingų amžiaus grupių poros. Organizatoriai turi teisę kai kurioms šokėjų poroms įteikti vardinius kvietimus dalyvauti „Patrepsynės“ finale.
·    Užpildytą finale dalyvausiančios poros anketą (pridedama) kaip paraišką prašome pateikti iki 2012 m. kovo 27 d. elektroniniu paštu: patrepsyne@gmail.com .
                                                                                  
Varžytuvių laikas ir vieta
·        Varžytuvių I (klasėse, mokyklose) ir II (miestuose, rajonuose) turai vyksta iki 2012 m. kovo mėn. 23 d.
·        Varžytuvių finalinis renginys vyks 2012 m. balandžio 21 d. (numatoma vieta – Šiaulių arena).

Varžytuvių organizatoriai
      Pirmąjį – mokyklos (klasės) – turą organizuoja pačios mokyklos;
      Antrąjį – miesto ar rajono – turą organizuoja savivaldybių kultūros, švietimo skyriai arba jų įgaliotos įstaigos – kultūros centrai, etninės kultūros centrai, mokyklos, muzikos mokyklos ir pan.;
      Finalą organizuoja Šiaulių kultūros centras ir Šiaulių universitetas.

Vertinimo kriterijai
      Originalumas, natūralumas, išraiškingumas, muzikalumas, techniškumas, bendravimas poroje ir su kitomis poromis.
Apdovanojimai
     Visi finalo dalyviai ir jų vadovai apdovanojami padėkos raštais, atskirų šokių geriausi šokėjai – diplomais.      

Informacija: http://patrepsyne.blogspot.com

Varžytuvių šokiai:

Polka keturinė (ratu) – visoms grupėms privalomas nekonkursinis šokis

I grupė PRADEDANTIEJI

Pavadinimas
Šaltinis
1
Blezdingelė (Lestingis)
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 242.
2
Gyvateris
Lietuvos liaudies kultūros centro archyvas
3
Latrišas
Skamba skamba kankliai: šokiai. Vilnius, 1994. /  Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.7.
4
Linksmasis šokis
Lietuvių liaudies rateliai ir šokiai. Vilnius, 1991. / Sudarytoja Alina-Elena  Kirvaitienė. – Nr.28.
5
Tai miežiai, tai grikiai (Mazurpolkė)
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 228.

Polka keturinė (ratu)
Šokiai ir rateliai. Vilnius, 1989. /  Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.39.

II grupė PAŽENGUSIEJI

Pavadinimas
Šaltinis
1
Blezdingelė
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 242 psl.
2
Gyvateris
Lietuvos liaudies kultūros centro archyvas
3
Gailitis
Skamba skamba kankliai: šokiai. Vilnius, 1994. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.3
4
Matrioškos (Makliuotas)
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 90.
5
Tancius
Lietuvos liaudies kultūros centro archyvas

Polka keturinė (ratu)
Šokiai ir rateliai. Vilnius, 1989. /  Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.39.

III grupė PATYRUSIEJI

Pavadinimas
Šaltinis
1
Blezdingelė
Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 242 ps.
2
Gyvateris
Lietuvos liaudies kultūros centro archyvas
3
Atbulinis
Skamba skamba kankliai: šokiai. Vilnius, 1994. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.2.
4
Spridikis
20 žemaitiškų šokių. Klaipėda, 2001./Sudarytoja Jūratė Čapaitė. – Psl. 45.
5
Subatėlė (Subotas)
Skamba skamba kankliai: šokiai. Vilnius, 1994. /  Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.12.
6
Sulamo valsas
Skamba skamba kankliai: šokiai. Vilnius, 1994. /  Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.13.

Polka keturinė (ratu)
Šokiai ir rateliai. Vilnius, 1989. /  Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.39.


RESPUBLIKINĖS MOKSLEIVIŲ FOLKLORINIŲ ŠOKIŲ VARŽYTUVĖS
,,PATREPSYNĖ 2011"


NUOSTATAI


Tikslai
• Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, negatyvaus elgesio prevencija
• Folklorinio šokio kaip saviraiškos ir bendravimo priemonės propagavimas
• Lietuvių etninės kultūros vertybių aktualizavimas globalizacijos kontekste
• Liaudies šokio natūralumo, charakteringumo, regioninių ypatumų atskleidimas bei individualios interpretacijos galimybių paieška
• Gilesnė ir platesnė pažintis su folkloriniu šokiu bei jo raiškos galimybėmis nūdienos kultūroje
• Masinių renginių, kalendorinių, bendruomenių švenčių meninio-kultūrinio lygio kilimas


Dalyviai
Lietuvos moksleiviai


Dalyvavimo sąlygos
• Varžytuvėse gali dalyvauti tik poros (mergaitė – berniukas, mergina – vaikinas).
• Apranga – pageidautina tautinis kostiumas (nebūtinas).
• Vaikų folkloro ansamblių, kuriems suteiktos mėgėjų meno kolektyvų I ir II kategorijos, šokėjai varžytuvėse dalyvauja tik kas antri metai (lyginiais metais).
• Dalyvaujanti pora pasirenka vieną šokių grupę iš žemiau pateikto sąrašo:
I-oji grupė PRADEDANTIEJI – rekomenduojama pradedantiesiems, mažai patyrusiems šokėjams;
II-oji grupė PAŽENGUSIEJI – rekomenduojama daugiau patirties turintiems šokėjams. Taip pat šioje šokių grupėje dalyvauja anksčiau vykusių varžytuvių ,,Patrepsynė” finalo Pradedančiųjų ir Pažengusiųjų šokių grupių laureatai ir diplomantai.
• Pora privalo šokti visus pasirinktos grupės šokius.
• Respublikiniame finaliniame renginyje dalyvauja tik II-ame etape atrinktos, iš vieno miesto ar rajono ne daugiau kaip trys (iš didžiųjų miestų – ne daugiau kaip šešios) pageidautina skirtingų amžiaus grupių poros.
• Užpildytą finale dalyvausiančios poros anketą (pridedama) kaip paraišką prašome pateikti iki 2011 m. kovo 14 d. elektroniniu paštu: patrepsyne@gmail.com .


Varžytuvių laikas ir vieta
• Varžytuvių I (klasėse, mokyklose) ir II (miestuose, rajonuose) turai vyksta iki 2011 m. kovo mėn. 10 d.
• Varžytuvių finalinis renginys vyks 2011 m. balandžio 2 d. (numatoma vieta – Šiaulių arenos konferencijų salė).


Varžytuvių organizatoriai
Pirmąjį – mokyklos (klasės) – turą organizuoja pačios mokyklos;
Antrąjį – miesto ar rajono – turą organizuoja savivaldybių kultūros, švietimo skyriai arba jų įgaliotos įstaigos – kultūros centrai, etninės kultūros centrai, mokyklos, muzikos mokyklos ir pan.;
Finalą organizuoja Šiaulių kultūros centras, Šiaulių universitetas, Lietuvos liaudies kultūros centras.


Vertinimo kriterijai
Originalumas, natūralumas, išraiškingumas, muzikalumas, techniškumas, bendravimas poroje ir su kitomis poromis.


Apdovanojimai
Visi finalo dalyviai ir jų vadovai apdovanojami padėkos raštais, atskirų šokių geriausi šokėjai – diplomais.


Varžytuvių šokiai
Grandskveras – abiems grupėms privalomas nekonkursinis šokis

I grupė PRADEDANTIEJI
1. Čverykai. Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai.Vilnius, 1998. / Sudarytoja Alina Kirvaitienė. – Psl.35.
2. Dirižablis. Folkloro ansamblių vadovų seminarui. Choreografinis folkloras: Šiauliai. Vilnius, 1997. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė.
3. Patrepsienis. Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 282.
4. Šiaučius kriaučius. Lietuvos liaudies kultūros centro archyvas
5. Tamsi naktis. Skamba skamba kankliai: šokiai. Vilnius, 1994. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.14
Grandskveras (variantas su keitimusi poromis) Folkloro ansamblių vadovų seminarui. Choreografinis folkloras:Šiauliai. Vilnius, 1997. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė.

II grupė PAŽENGUSIEJI
1. Blezdingelė. Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 242 ps.
2. Grečinikė. Šokiai ir rateliai. Vilnius, 1989. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė. – Nr.14.
3. Greičpolkis. Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 305.
4. Polka dribsiukas. Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 221.
5. Šyvis. Šoks broliukai šokinį. Vilnius, 2001. / Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Psl. 117.
Grandskveras (variantas su keitimusi poromis) Folkloro ansamblių vadovų seminarui. Choreografinis folkloras:Šiauliai. Vilnius, 1997. / Sudarytoja Eugenija Venckauskaitė.